Lebih Baik Diketahui Banyak Kesalahan, Daripada Berpura-pura Jadi Sempurna

Ujian di perguruan tinggi di Jerman berbeda-beda penerapannya. Ada ujian yang dilakukan secara tertulis dan ada pula yang dilakukan secara lisan. Jangan tanya saya mana yang paling mudah ujiannya! Semua punya tingkat kesulitan masing-masing. Ujian pun tidak berlaku sama di tiap jurusan atau pengajar. Satu kali saya mendapat ujian tertulis essay berbahasa Jermam. Tiap orang … Continue reading Lebih Baik Diketahui Banyak Kesalahan, Daripada Berpura-pura Jadi Sempurna

Advertisement